tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

30 Maj 2023

KANS ZATRUDNI DYREKTORA CENTRUM INTEGRACJI STUDENCKIEJ

Zakres obowiązków:

 • kompleksowe zarządzanie obiektami Centrum Integracji Studenckiej, w tym przygotowanie  korespondencji w zakresie zarządzania obiektami, sprawozdawczość
 • organizowanie prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją mienia pozostającego w dyspozycji Centrum, w tym zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów pod względem technicznym oraz nadzór nad bieżącą konserwacją i ochrona budynków
 • koordynowanie oraz zarządzanie zespołem pracowników, w tym stały nadzór  i sporządzanie harmonogramów pracy
 • promocja i planowanie sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności Centrum
 • nadzór w zakresie zakwaterowania studentów oraz prowadzenie działalności gospodarczej poprzez organizowanie maksymalnego wykorzystania miejsc noclegowych Centrum  oraz dbanie o wysoki poziom świadczonych usług
 • nadzór nad wynajmowanymi, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pomieszczeniami Centrum
 • inicjowanie usprawnień na powierzonym stanowisku z zachowaniem drogi służbowej

      Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane: prawo, ekonomia, administracja, techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz p-poż w stopniu umożliwiającym realizację obowiązków kierowania obiektem
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i ogólna sprawność informatyczna pozwalająca na szybkie opanowanie nowych systemów
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • podstawowa wiedza techniczna
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność organizowania pracy własnej oraz ustalania priorytetów
 • znajomość języka anielskiego i niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czas

 

     Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w regularnych godzinach
 • „13” pensję
 • nagrody jubileuszowe
 • świadczenia socjalne
 • prywatną opiekę medyczną
 • rozwój kwalifikacji zawodowych, poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów

 

 

CV należy kierować w terminie do 16.06.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:

                    Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

                                                 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Powrót wstecz